En community för dig
med
Passion
för
datadrivet arbetssätt.

Alla pratar om datadrivet

Datadrivet handlar sällan bara om själva datamängderna i sig. Det handlar ytterst om ett datadrivet arbetssätt – där nyckeln ligger i verksamhetens förmåga att löpande anpassa sig efter kunskaper och insikter.

På datadrivet.ai bygger vi en community där vi strävar efter att dela och förmedla kunskap och förståelse, men där vi också kan erbjuda mer konkret stöd från idé till genomförande inom området datadrivet.

Vad innebär ett datadrivet arbetssätt?

Ett datadrivet arbetssätt syftar till att utveckla verksamheter att fatta så rätt beslut som möjligt. Med relevant och korrekt informationen kan du med hjälp av vetenskaplig metodik, smart teknik och automatiseringar skapa värde i din verksamhet och för dina kunder.

Med ett datadrivet arbetssätt på plats uppstår en konkurrensfördel där gissningar och hypoteser omvandlas till fakta. Insikter och nya möjligheter uppstår som kan användas till verksamhetsutveckling och kundutveckling.

Datadriven organisation

Är ni datadrivna?

Alla pratar data och det kan kännas både främmande och skrämmande. Ett datadrivet arbetssätt innebär också helt nya möjligheter och förutsättningar för er verksamhet. Vårt test svarar på var ni befinner er idag och hjälper er vidare i tankarna.

Områden inom datadrivet arbetssätt

På datadrivet.ai har vi identifierat fem olika områden inom det datadrivna arbetssättet - områden som verksamheter med datadriven ambition behöver behärska. Gå med i communityn så håller du dig uppdaterad!

 • Funnel

  Data från relevanta källor och system

  Tillgång till data och insamling av data är såklart grundläggande. Att säkerställa att data från interna och externa källor håller god kvalitet, struktur och att dokumentation underhålls är ett viktigt uppdrag för en framgångsrik datadriven verksamhet.

 • Databas

  Flexibel infrastruktur för hantering av data

  För att ta hand om insamlad data krävs en modern IT-struktur som möjliggör lagring, förädling, analys, delning och utveckling. Teknologin för att hantera data på bästa sätt utvecklas snabbt och ofta behöver ett flertal olika teknologier användas, samtidigt som kraven på säkerhet och efterlevande av regler för känslig data behöver vara på plats.

 • Analys

  Förädling med analys­förmåga och AI

  Förmågan att förädla data är förmodligen det tyngst vägande området inom ett datadrivet arbetssätt. Här ryms förmågan att utvinna, förflytta, lagra och transformera data, men också förmågan att skapa insikter genom analytiska processer där Machine Learning spelar en stor roll.

 • Konsumtion

  Rätt användning av data

  Oavsett hur bra data som samlas in, ordnas, förvaras och analyseras, måste också verksamheten ta till sig och agera på de insikter som hittas. Insikter förädlas genom rapporter till beslutsfattare, automatiserade beslut eller produktrekommendationer till slutkund.

 • Resultat

  Datadrivet värdeskapande

  Ett datadrivet värdeskapande förutsätter att din verksamhet sätter strukturer och processer på plats. Genom att stötta och uppmuntra ett datadrivet arbetssätt utvecklas nya förmågor som stöttar såväl innovation som styrning. Ledningsgrupp, produktägare och utbildning, liksom forum för best practice säkerställer att det datadrivna arbetssättet får önskat genomslag.

Kunskapsstöd

Vill du veta mer om hur du ställer om din verksamhet till ett datadrivet arbetssätt eller hur du kommer vidare med ditt datadrivna arbetssätt har vi skrivit två E-böcker som kan hjälpa dig på resan! Vi delar gärna med oss av vår kunskap, och du kan ladda ner böckerna kostnadsfritt här nedan.

 • Att ställa om till ett datadrivet arbetssätt

  Genom att anamma ett datadrivet arbetssätt får man mer kunskap och kan fatta mer informerade beslut.

 • Kom vidare med ditt datadrivna arbetssätt

  Bli konkurrenskraftig med ditt datadrivna arbetsätt.

Betydelse

Vilket värde kan datadrivet tillföra din verksamhet?

Hur tänker du och din verksamhet kring datadrivet? Vill du komma igång eller vill du accelerera - vi hjälper dig!

Sofie Edentoft, Kvdbil

”Vi har absolut blivit mer datadrivna i vårt arbete. Den insikt och överblick vi har över vår data idag gör att vi kan agera på den informationen på ett mer effektivt sätt över hela säljprocessen. Idag tappar vi inte en enda lead och har full koll på våra konton och aktiviteter. Vi ser fram emot fortsatt samarbete runt den datadrivna kundresan med Knowit.”

Jobbar du med data?

Vad är viktigt för dig när det kommer till att arbeta datadrivet? Är det projektet, teamet eller verktygen som får ditt hjärta att slå ett extra slag?

Betydelse

Jobbar du redan datadrivet? Eller vill du göra det?

Gå med i vår community för att återkommande få mer input och inspiration som hjälper dig vidare

När du prenumererar godkänner du att vi får mejla dig enligt vår integritetspolicy (vi lovar att inte spamma dig).